pBARGPE1

$260.00

  • Model: PVT5303
  • 50 Units in Stock
Ask a question


Add to Cart:

pBARGPE1

PVT5303      2ug
 

pBARGPE1 Information

Promoter: gpdA, TrpC

Replicon: pUC ori

Terminator: trpC

Plasmid classification: wide host shuttle vector; fungal overexpression plasmid.

Plasmid size: 5518bp

Prokaryotic resistance: ampicillin Ampicillin

Screening markers: LP Bar

Cloned strain: DH5 alpha

Culture conditions: 37 centigrade, aerobic, LB

Expression host: filamentous fungi

Induction mode: no induction

5'sequencing primers: Based on full sequence design

3'sequencing primers: Based on full sequence design

Remarks: a single cut site is underlined in the atlas.

Use:Filamentous fungal plasmid

 

pBARGPE1 Description

PBARGPE1 is a filamentous fungus - Escherichia coli shuttle expression vector, which can use gpdA promoter to activate the expression of foreign gene, and can be transformed into filamentous fungi to be screened by gpdA.

pBARGPE1-vector

pBARGPE1 Sequence

LOCUS       Exported                5518 bp ds-DNA     circular SYN 20-AUG-2018

DEFINITION  synthetic circular DNA

KEYWORDS    pBARGPE1

SOURCE      synthetic DNA construct

  ORGANISM  synthetic DNA construct

REFERENCE   1  (bases 1 to 5518)

  AUTHORS   .

  TITLE     Direct Submission

  JOURNAL   Exported 2015-4-17

REFERENCE   2  (bases 1 to 5518)

FEATURES             Location/Qualifiers

     source          1..5518

                     /organism="synthetic DNA construct"

                     /mol_type="other DNA"

     misc_feature    complement(147..831)

                     /label=gpdA Promotor

                     /note="gpdA Promoter"

                     /note="gpdA Promotor;promoter region of the A.nidulans gpdA

                     gene"

     misc_feature    complement(1372..1960)

                     /label=pUC origin

                     /note="pUC ori"

                     /note="pUC origin"

     misc_feature    complement(2131..2991)

                     /label=AmpR

                     /note="AmpR"

                     /note="AmpR;beta-lactamase"

     misc_feature    complement(2992..3096)

                     /label=AmpR promoter

                     /note="AmpR promoter"

     misc_feature    3394..3779

                     /label=TrpC Promotor

                     /note="TrpC Promotor"

     misc_feature    3780..4331

                     /label=Bar

                     /note="Bar"

                     /note="Bar;phosphinothricin acetyltransferase"

     misc_feature    4672..4757

                     /note="lox"

     misc_feature    4797..4862

                     /note="lox"

     misc_feature    5261..5491

                     /label=trpC terminator

                     /note="trpC terminator"

                     /note="trpC terminator;derived from Aspergillus nidulans 

                     TrpC"

ORIGIN

        1 ggtaccgggc cccccctcga ggtcgacggt atcgataagc ttgatatcga attcctgcag

       61 cccgggggat cctctagagt cgaggtcgac ggtatcgata agcttgatta aaggttcttg

      121 gatgggaaga tgaatatact gaagatggga aaagaaagag aaaagaaaag agcagctggt

      181 ggggagagca ggaaaatatg gcaacaaatg ttggactgac gcaacgacct tgtcaacccc

      241 gccgacacac cgggcggaca gacggggcaa agctgcctac cagggactga gggacctcag

      301 caggtcgagt gcagagcacc ggatgggtcg actgccagct tgtgttcccg gtctgcgccg

      361 ctggccagct cctgagcggc ctttccggtt tcatacaccg ggcaaagcag gagaggcacg

      421 atatttggac gccctacaga tgccggatgg gccaattagg gagcttacgc gccgggtact

      481 cgctctacct acttcggaga aggtactatc tcgtgaatct tttaccagat cggaagcaat

      541 tggacttctg tacctaggtt aatggcatgc tatttcgccg acggctatac acccctggct

      601 tcacattctc cttcgcttac tgccggtgat tcgatgaagc tccatattct ccgatgatgc

      661 aatagattct tggtcaacga ggggcacacc agcctttcca cttcggggcg gaggggcggc

      721 cggtcccgga ttaataatca tccactgcac ctcagagccg ccagagctgt ctggcgcagt

      781 ggcgcttatt actcagccct tctctctgcg tccgtccgtc tctccgcatg ctttgcatac

      841 ttctgcctgc tggggagcct ggggactttc cacaccctaa ctgacacaca ttccacagag

      901 atctctgcct cgcgcgtttc ggtgatgacg gtgaaaacct ctgacacatg cagctcccgg

      961 agacggtcac agcttgtctg taagcggatg ccgggagcag acaagcccgt cagggcgcgt

     1021 cagcgggtgt tggcgggtgt cggggcgcag ccatgaccca gtcacgtagc gatagcggag

     1081 tgtatactgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc accatatgcg

     1141 gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgct cttccgcttc

     1201 ctcgctcact gactcgctgc gctcggtcgt tcggctgcgg cgagcggtat cagctcactc

     1261 aaaggcggta atacggttat ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc

     1321 aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag

     1381 gctccgcccc cctgacgagc atcacaaaaa tcgacgctca agtcagaggt ggcgaaaccc

     1441 gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt

     1501 tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc ccttcgggaa gcgtggcgct

     1561 ttctcatagc tcacgctgta ggtatctcag ttcggtgtag gtcgttcgct ccaagctggg

     1621 ctgtgtgcac gaaccccccg ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccggta actatcgtct

     1681 tgagtccaac ccggtaagac acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat

     1741 tagcagagcg aggtatgtag gcggtgctac agagttcttg aagtggtggc ctaactacgg

     1801 ctacactaga agaacagtat ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ccttcggaaa

     1861 aagagttggt agctcttgat ccggcaaaca aaccaccgct ggtagcggtg gtttttttgt

     1921 ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc

     1981 tacggggtct gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt

     2041 atcaaaaagg atcttcacct agatcctttt aaattaaaaa tgaagtttta aatcaatcta

     2101 aagtatatat gagtaaactt ggtctgacag ttaccaatgc ttaatcagtg aggcacctat

     2161 ctcagcgatc tgtctatttc gttcatccat agttgcctga ctccccgtcg tgtagataac

     2221 tacgatacgg gagggcttac catctggccc cagtgctgca atgataccgc gagacccacg

     2281 ctcaccggct ccagatttat cagcaataaa ccagccagcc ggaagggccg agcgcagaag

     2341 tggtcctgca actttatccg cctccatcca gtctattaat tgttgccggg aagctagagt

     2401 aagtagttcg ccagttaata gtttgcgcaa cgttgttgcc attgctacag gcatcgtggt

     2461 gtcacgctcg tcgtttggta tggcttcatt cagctccggt tcccaacgat caaggcgagt

     2521 tacatgatcc cccatgttgt gcaaaaaagc ggttagctcc ttcggtcctc cgatcgttgt

     2581 cagaagtaag ttggccgcag tgttatcact catggttatg gcagcactgc ataattctct

     2641 tactgtcatg ccatccgtaa gatgcttttc tgtgactggt gagtactcaa ccaagtcatt

     2701 ctgagaatag tgtatgcggc gaccgagttg ctcttgcccg gcgtcaatac gggataatac

     2761 cgcgccacat agcagaactt taaaagtgct catcattgga aaacgttctt cggggcgaaa

     2821 actctcaagg atcttaccgc tgttgagatc cagttcgatg taacccactc gtgcacccaa

     2881 ctgatcttca gcatctttta ctttcaccag cgtttctggg tgagcaaaaa caggaaggca

     2941 aaatgccgca aaaaagggaa taagggcgac acggaaatgt tgaatactca tactcttcct

     3001 ttttcaatat tattgaagca tttatcaggg ttattgtctc atgagcggat acatatttga

     3061 atgtatttag aaaaataaac aaataggggt tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc

     3121 tgacgtctaa gaaaccatta ttatcatgac attaacctat aaaaataggc gtatcacgag

     3181 gccctttcgt cttcaagaat taattcggtc gaaaaaagaa aaggagaggg ccaagaggga

     3241 gggcattggt gactattgag cacgtgagta tacgtgatta agcacacaaa ggcagcttgg

     3301 agtatgtctg ttattaattt cacaggtagt tctggtccat tggtgaaagt ttgcggcttg

     3361 cagagcacag aggccgcaga atgtgctcta gactcgacag aagatgatat tgaaggagca

     3421 ctttttgggc ttggctggag ctagtggagg tcaacaatga atgcctattt tggtttagtc

     3481 gtccaggcgg tgagcacaaa atttgtgtcg tttgacaaga tggttcattt aggcaactgg

     3541 tcagatcagc cccacttgta gcagtagcgg cggcgctcga agtgtgactc ttattagcag

     3601 acaggaacga ggacattatt atcatctgct gcttggtgca cgataacttg gtgcgtttgt

     3661 caagcaaggt aagtgaacga cccggtcata ccttcttaag ttcgcccttc ctccctttat

     3721 ttcagattca atctgactta cctattctac ccaagcaaag cttcgattag gaagtaacca

     3781 tgagcccaga acgacgcccg gccgacatcc gccgtgccac cgaggcggac atgccggcgg

     3841 tctgcaccat cgtcaaccac tacatcgaga caagcacggt caacttccgt accgagccgc

     3901 aggaaccgca ggagtggacg gacgacctcg tccgtctgcg ggagcgctat ccctggctcg

     3961 tcgccgaggt ggacggcgag gtcgccggca tcgcctacgc gggcccctgg aaggcacgca

     4021 acgcctacga ctggacggcc gagtcgaccg tgtacgtctc cccccgccac cagcggacgg

     4081 gactgggctc cacgctctac acccacctgc tgaagtccct ggaggcacag ggcttcaaga

     4141 gcgtggtcgc tgtcatcggg ctgcccaacg acccgagcgt gcgcatgcac gaggcgctcg

     4201 gatatgcccc ccgcggcatg ctgcgggcgg ccggcttcaa gcacgggaac tggcatgacg

     4261 tgggtttctg gcagctggac ttcagcctgc cggtaccgcc ccgtccggtc ctgcccgtca

     4321 ccgagatctg atccgtcgac ctgcagatcg ttcaaacatt tggcaataaa gtttcttaag

     4381 attgaatcct gttgccggtc ttgcgatgat tatcatataa tttctgttga attacgttaa

     4441 gcatgtaata attaacatgt aatgcatagt accgagaaac tagtggatct aaacataaaa

     4501 tctgtaaaat aacaagatgt aaagataatg ctaaatcatt tggctttttg attgattgta

     4561 caggaaaata tacatcgcag ggggttgact tttaccattt caccgcaatg gaatcaaact

     4621 tgttgaagag aatgttcaca ggcgcatacg ctacaatgac ccgattcttg ctagcctttt

     4681 ctcggtcttg caaacaaccg ccgcggccgg tcgagggacc taataacttc gtatagcata

     4741 cattatacga agttatatta agggttccgg atcgcggccg ctcgacctgc agccaagcta

     4801 gcttggctgg acgtaaactc ctcttcagac ctaataactt cgtatagcat acattatacg

     4861 aagttatatt aagggttatt gaatatgatc ggaattggtc gatcaggtat tgctgttatc

     4921 tgatgagtat acgttgtcct ggccacggca gaagcacgct tatcgctcca atttcccaca

     4981 acattagtca actccgttag gcccttcatt gaaagaaatg aggtcatcaa atgtcttcca

     5041 atgtgagatt ttgggccatt ttttatagca aagattgaat aaggcgcatt tttcttcaaa

     5101 gcttgcaaat taaagccttc gagcgtccca aaaccttctc aagcaaggtt ttcagtataa

     5161 tgttacatgc gtacacgcgc tatattttgt tttctatcgc gtattaaatg tataattgcg

     5221 ggactctaat cataaaaacc catctcataa ataacgtcat gcattgcaga tgagctgtat

     5281 ctggaagagg taaacccgaa acgcgtttta ttcttgttga catggagcta ttaaatcact

     5341 agaaggcact ctttgctgct tggacaaatg aacgtatctt atcgagatcc tgaacaccat

     5401 ttgtctcaac tccggagctg acatcgacac caacgatctt atatccagat tcgtcaagct

     5461 gtttgatgat ttcagtaacg ttaagtggat ctcggtgacg ggcaggaccg gacggggc

//

 

Caution:
Product is for research use only!

No customer comments for the moment.

Add A Comment

Related Products

Cart  

No products

Total $0.00

Prices don't include postage.

Cart