pCMV-ZBED3-Myc-SV40-Neo Plasmid

Model: PVT46557
Availability :  In Stock
  • pCMV-ZBED3-Myc-SV40-Neo Plasmid
$280.00