pET28a-2019-EnCoV-N

$260.00

  • Model: PVT19752
  • 50 Units in Stock
Ask a question


Add to Cart:

pET28a-2019-EnCoV-N

PVT19752         2ug

 

pET28a-2019-EnCoV-N Product Information

pET28a-2019-EnCoV-N is a  2019-nCoV Prokaryotic expression plasmid.

 

pET28a-2019-EnCoV-N Sequence

1        TGGCGAATGG GACGCGCCCT GTAGCGGCGC ATTAAGCGCG GCGGGTGTGG TGGTTACGCG
61       CAGCGTGACC GCTACACTTG CCAGCGCCCT AGCGCCCGCT CCTTTCGCTT TCTTCCCTTC
121      CTTTCTCGCC ACGTTCGCCG GCTTTCCCCG TCAAGCTCTA AATCGGGGGC TCCCTTTAGG
181      GTTCCGATTT AGTGCTTTAC GGCACCTCGA CCCCAAAAAA CTTGATTAGG GTGATGGTTC
241      ACGTAGTGGG CCATCGCCCT GATAGACGGT TTTTCGCCCT TTGACGTTGG AGTCCACGTT
301      CTTTAATAGT GGACTCTTGT TCCAAACTGG AACAACACTC AACCCTATCT CGGTCTATTC
361      TTTTGATTTA TAAGGGATTT TGCCGATTTC GGCCTATTGG TTAAAAAATG AGCTGATTTA
421      ACAAAAATTT AACGCGAATT TTAACAAAAT ATTAACGTTT ACAATTTCAG GTGGCACTTT
481      TCGGGGAAAT GTGCGCGGAA CCCCTATTTG TTTATTTTTC TAAATACATT CAAATATGTA
541      TCCGCTCATG AATTAATTCT TAGAAAAACT CATCGAGCAT CAAATGAAAC TGCAATTTAT
601      TCATATCAGG ATTATCAATA CCATATTTTT GAAAAAGCCG TTTCTGTAAT GAAGGAGAAA
661      ACTCACCGAG GCAGTTCCAT AGGATGGCAA GATCCTGGTA TCGGTCTGCG ATTCCGACTC
721      GTCCAACATC AATACAACCT ATTAATTTCC CCTCGTCAAA AATAAGGTTA TCAAGTGAGA
781      AATCACCATG AGTGACGACT GAATCCGGTG AGAATGGCAA AAGTTTATGC ATTTCTTTCC
841      AGACTTGTTC AACAGGCCAG CCATTACGCT CGTCATCAAA ATCACTCGCA TCAACCAAAC
901      CGTTATTCAT TCGTGATTGC GCCTGAGCGA GACGAAATAC GCGATCGCTG TTAAAAGGAC
961      AATTACAAAC AGGAATCGAA TGCAACCGGC GCAGGAACAC TGCCAGCGCA TCAACAATAT
1021     TTTCACCTGA ATCAGGATAT TCTTCTAATA CCTGGAATGC TGTTTTCCCG GGGATCGCAG
1081     TGGTGAGTAA CCATGCATCA TCAGGAGTAC GGATAAAATG CTTGATGGTC GGAAGAGGCA
1141     TAAATTCCGT CAGCCAGTTT AGTCTGACCA TCTCATCTGT AACATCATTG GCAACGCTAC
1201     CTTTGCCATG TTTCAGAAAC AACTCTGGCG CATCGGGCTT CCCATACAAT CGATAGATTG
1261     TCGCACCTGA TTGCCCGACA TTATCGCGAG CCCATTTATA CCCATATAAA TCAGCATCCA
1321     TGTTGGAATT TAATCGCGGC CTAGAGCAAG ACGTTTCCCG TTGAATATGG CTCATAACAC
1381     CCCTTGTATT ACTGTTTATG TAAGCAGACA GTTTTATTGT TCATGACCAA AATCCCTTAA
1441     CGTGAGTTTT CGTTCCACTG AGCGTCAGAC CCCGTAGAAA AGATCAAAGG ATCTTCTTGA
1501     GATCCTTTTT TTCTGCGCGT AATCTGCTGC TTGCAAACAA AAAAACCACC GCTACCAGCG
1561     GTGGTTTGTT TGCCGGATCA AGAGCTACCA ACTCTTTTTC CGAAGGTAAC TGGCTTCAGC
1621     AGAGCGCAGA TACCAAATAC TGTCCTTCTA GTGTAGCCGT AGTTAGGCCA CCACTTCAAG
1681     AACTCTGTAG CACCGCCTAC ATACCTCGCT CTGCTAATCC TGTTACCAGT GGCTGCTGCC
1741     AGTGGCGATA AGTCGTGTCT TACCGGGTTG GACTCAAGAC GATAGTTACC GGATAAGGCG
1801     CAGCGGTCGG GCTGAACGGG GGGTTCGTGC ACACAGCCCA GCTTGGAGCG AACGACCTAC
1861     ACCGAACTGA GATACCTACA GCGTGAGCTA TGAGAAAGCG CCACGCTTCC CGAAGGGAGA
1921     AAGGCGGACA GGTATCCGGT AAGCGGCAGG GTCGGAACAG GAGAGCGCAC GAGGGAGCTT
1981     CCAGGGGGAA ACGCCTGGTA TCTTTATAGT CCTGTCGGGT TTCGCCACCT CTGACTTGAG
2041     CGTCGATTTT TGTGATGCTC GTCAGGGGGG CGGAGCCTAT GGAAAAACGC CAGCAACGCG
2101     GCCTTTTTAC GGTTCCTGGC CTTTTGCTGG CCTTTTGCTC ACATGTTCTT TCCTGCGTTA
2161     TCCCCTGATT CTGTGGATAA CCGTATTACC GCCTTTGAGT GAGCTGATAC CGCTCGCCGC
2221     AGCCGAACGA CCGAGCGCAG CGAGTCAGTG AGCGAGGAAG CGGAAGAGCG CCTGATGCGG
2281     TATTTTCTCC TTACGCATCT GTGCGGTATT TCACACCGCA TATATGGTGC ACTCTCAGTA
2341     CAATCTGCTC TGATGCCGCA TAGTTAAGCC AGTATACACT CCGCTATCGC TACGTGACTG
2401     GGTCATGGCT GCGCCCCGAC ACCCGCCAAC ACCCGCTGAC GCGCCCTGAC GGGCTTGTCT
2461     GCTCCCGGCA TCCGCTTACA GACAAGCTGT GACCGTCTCC GGGAGCTGCA TGTGTCAGAG
2521     GTTTTCACCG TCATCACCGA AACGCGCGAG GCAGCTGCGG TAAAGCTCAT CAGCGTGGTC
2581     GTGAAGCGAT TCACAGATGT CTGCCTGTTC ATCCGCGTCC AGCTCGTTGA GTTTCTCCAG
2641     AAGCGTTAAT GTCTGGCTTC TGATAAAGCG GGCCATGTTA AGGGCGGTTT TTTCCTGTTT
2701     GGTCACTGAT GCCTCCGTGT AAGGGGGATT TCTGTTCATG GGGGTAATGA TACCGATGAA
2761     ACGAGAGAGG ATGCTCACGA TACGGGTTAC TGATGATGAA CATGCCCGGT TACTGGAACG
2821     TTGTGAGGGT AAACAACTGG CGGTATGGAT GCGGCGGGAC CAGAGAAAAA TCACTCAGGG
2881     TCAATGCCAG CGCTTCGTTA ATACAGATGT AGGTGTTCCA CAGGGTAGCC AGCAGCATCC
2941     TGCGATGCAG ATCCGGAACA TAATGGTGCA GGGCGCTGAC TTCCGCGTTT CCAGACTTTA
3001     CGAAACACGG AAACCGAAGA CCATTCATGT TGTTGCTCAG GTCGCAGACG TTTTGCAGCA
3061     GCAGTCGCTT CACGTTCGCT CGCGTATCGG TGATTCATTC TGCTAACCAG TAAGGCAACC
3121     CCGCCAGCCT AGCCGGGTCC TCAACGACAG GAGCACGATC ATGCGCACCC GTGGGGCCGC
3181     CATGCCGGCG ATAATGGCCT GCTTCTCGCC GAAACGTTTG GTGGCGGGAC CAGTGACGAA
3241     GGCTTGAGCG AGGGCGTGCA AGATTCCGAA TACCGCAAGC GACAGGCCGA TCATCGTCGC
3301     GCTCCAGCGA AAGCGGTCCT CGCCGAAAAT GACCCAGAGC GCTGCCGGCA CCTGTCCTAC
3361     GAGTTGCATG ATAAAGAAGA CAGTCATAAG TGCGGCGACG ATAGTCATGC CCCGCGCCCA
3421     CCGGAAGGAG CTGACTGGGT TGAAGGCTCT CAAGGGCATC GGTCGAGATC CCGGTGCCTA
3481     ATGAGTGAGC TAACTTACAT TAATTGCGTT GCGCTCACTG CCCGCTTTCC AGTCGGGAAA
3541     CCTGTCGTGC CAGCTGCATT AATGAATCGG CCAACGCGCG GGGAGAGGCG GTTTGCGTAT
3601     TGGGCGCCAG GGTGGTTTTT CTTTTCACCA GTGAGACGGG CAACAGCTGA TTGCCCTTCA
3661     CCGCCTGGCC CTGAGAGAGT TGCAGCAAGC GGTCCACGCT GGTTTGCCCC AGCAGGCGAA
3721     AATCCTGTTT GATGGTGGTT AACGGCGGGA TATAACATGA GCTGTCTTCG GTATCGTCGT
3781     ATCCCACTAC CGAGATATCC GCACCAACGC GCAGCCCGGA CTCGGTAATG GCGCGCATTG
3841     CGCCCAGCGC CATCTGATCG TTGGCAACCA GCATCGCAGT GGGAACGATG CCCTCATTCA
3901     GCATTTGCAT GGTTTGTTGA AAACCGGACA TGGCACTCCA GTCGCCTTCC CGTTCCGCTA
3961     TCGGCTGAAT TTGATTGCGA GTGAGATATT TATGCCAGCC AGCCAGACGC AGACGCGCCG
4021     AGACAGAACT TAATGGGCCC GCTAACAGCG CGATTTGCTG GTGACCCAAT GCGACCAGAT
4081     GCTCCACGCC CAGTCGCGTA CCGTCTTCAT GGGAGAAAAT AATACTGTTG ATGGGTGTCT
4141     GGTCAGAGAC ATCAAGAAAT AACGCCGGAA CATTAGTGCA GGCAGCTTCC ACAGCAATGG
4201     CATCCTGGTC ATCCAGCGGA TAGTTAATGA TCAGCCCACT GACGCGTTGC GCGAGAAGAT
4261     TGTGCACCGC CGCTTTACAG GCTTCGACGC CGCTTCGTTC TACCATCGAC ACCACCACGC
4321     TGGCACCCAG TTGATCGGCG CGAGATTTAA TCGCCGCGAC AATTTGCGAC GGCGCGTGCA
4381     GGGCCAGACT GGAGGTGGCA ACGCCAATCA GCAACGACTG TTTGCCCGCC AGTTGTTGTG
4441     CCACGCGGTT GGGAATGTAA TTCAGCTCCG CCATCGCCGC TTCCACTTTT TCCCGCGTTT
4501     TCGCAGAAAC GTGGCTGGCC TGGTTCACCA CGCGGGAAAC GGTCTGATAA GAGACACCGG
4561     CATACTCTGC GACATCGTAT AACGTTACTG GTTTCACATT CACCACCCTG AATTGACTCT
4621     CTTCCGGGCG CTATCATGCC ATACCGCGAA AGGTTTTGCG CCATTCGATG GTGTCCGGGA
4681     TCTCGACGCT CTCCCTTATG CGACTCCTGC ATTAGGAAGC AGCCCAGTAG TAGGTTGAGG
4741     CCGTTGAGCA CCGCCGCCGC AAGGAATGGT GCATGCAAGG AGATGGCGCC CAACAGTCCC
4801     CCGGCCACGG GGCCTGCCAC CATACCCACG CCGAAACAAG CGCTCATGAG CCCGAAGTGG
4861     CGAGCCCGAT CTTCCCCATC GGTGATGTCG GCGATATAGG CGCCAGCAAC CGCACCTGTG
4921     GCGCCGGTGA TGCCGGCCAC GATGCGTCCG GCGTAGAGGA TCGAGATCTC GATCCCGCGA
4981     AATTAATACG ACTCACTATA GGGGAATTGT GAGCGGATAA CAATTCCCCT CTAGAAATAA
5041     TTTTGTTTAA CTTTAAGAAG GAGATATACC ATGGGCAGCA GCCATCATCA TCATCATCAC
5101     AGCAGCGGCC TGGTGCCGCG CGGCAGCCAT ATGAGCGATA ATGGCCCGCA GAATCAGCGT
5161     AATGCACCGC GTATTACCTT TGGCGGCCCG AGTGATAGTA CCGGTAGTAA TCAGAATGGT
5221     GAACGCAGTG GTGCACGTAG CAAACAGCGC CGCCCGCAGG GCCTGCCTAA TAATACCGCC
5281     AGTTGGTTTA CCGCCCTGAC CCAGCATGGC AAAGAAGATC TGAAATTTCC GCGCGGTCAG
5341     GGCGTGCCGA TTAATACCAA TAGCAGTCCG GATGATCAGA TTGGCTATTA TCGCCGCGCC
5401     ACCCGCCGCA TTCGCGGTGG TGACGGTAAA ATGAAAGATC TGAGCCCGCG TTGGTATTTT
5461     TATTATCTGG GCACCGGCCC GGAAGCCGGT CTGCCTTATG GTGCAAATAA GGATGGTATT
5521     ATTTGGGTGG CAACCGAAGG TGCACTGAAT ACCCCGAAAG ATCATATTGG TACCCGTAAT
5581     CCGGCAAATA ATGCAGCAAT TGTTCTGCAG CTGCCGCAGG GTACCACCCT GCCGAAAGGC
5641     TTTTATGCCG AAGGCAGTCG CGGCGGCAGT CAGGCTAGTA GCCGTAGCAG TAGCCGTAGT
5701     CGCAATAGCA GTCGCAATAG TACCCCGGGC AGCAGCCGTG GCACCAGTCC TGCTCGTATG
5761     GCAGGTAATG GTGGTGACGC CGCCCTGGCA CTGCTGCTGC TGGATCGCCT GAATCAGCTG
5821     GAAAGCAAAA TGAGTGGTAA AGGCCAGCAG CAGCAGGGCC AGACCGTGAC CAAAAAATCT
5881     GCAGCAGAAG CAAGCAAAAA ACCGCGCCAG AAACGTACCG CAACCAAAGC ATATAATGTG
5941     ACCCAGGCCT TTGGTCGTCG TGGTCCGGAA CAGACCCAGG GCAATTTTGG CGATCAGGAA
6001     CTGATTCGCC AGGGCACCGA TTATAAACAT TGGCCGCAGA TTGCCCAGTT TGCCCCGAGC
6061     GCAAGCGCAT TTTTCGGCAT GAGTCGCATT GGCATGGAAG TTACCCCGAG CGGTACCTGG
6121     CTGACCTATA CCGGTGCAAT TAAGCTGGAT GATAAAGATC CGAATTTTAA AGATCAGGTT
6181     ATTCTGCTGA ACAAACATAT TGATGCCTAT AAAACCTTCC CGCCGACCGA ACCGAAAAAA
6241     GATAAAAAGA AAAAGGCAGA TGAGACCCAG GCACTGCCGC AGCGTCAGAA AAAACAGCAG
6301     ACCGTGACAC TGCTGCCGGC AGCCGATCTG GATGATTTTA GTAAACAGCT GCAGCAGAGT
6361     ATGAGTAGCG CAGATAGTAC CCAGGCACTC GAGCACCACC ACCACCACCA CTGAGATCCG
6421     GCTGCTAACA AAGCCCGAAA GGAAGCTGAG TTGGCTGCTG CCACCGCTGA GCAATAACTA
6481     GCATAACCCC TTGGGGCCTC TAAACGGGTC TTGAGGGGTT TTTTGCTGAA AGGAGGAACT
6541     ATATCCGGAT

//

 

pET28a-2019-EnCoV-N Search Name

pET28a-2019-EnCoV-N, pET28a-2019-EnCoV-N plasmid, pET28a-2019-EnCoV-N vector

 

 

No customer comments for the moment.

Add A Comment

Related Products

Cart  

No products

Total $0.00

Prices don't include postage.

Cart