pG- KJE8

$162.00

  • Model: PVT0801
  • 50 Units in Stock
Ask a question


Add to Cart:

pG-KJE8

PVT0801      2ug

 

pG-KJE8 information

Plasmid classification: Escherichia coli vector; companion molecule expression plasmid
Plasmid size: 11.1kb
Nuclear resistance: chloramphenicol, Chl
Tag: tetracycline (Tet)
Clone strain: DH5 alpha
Culture conditions: 37 DEG C, aerobic, LB
Host: Escherichia coli
Induction: Arabia sugar

 

pG-KJE8 Sequence

LOCUS       Exported               11195 bp ds-DNA     circular SYN 12-SEP-2016
DEFINITION  pG-KJE8.
ACCESSION   .
VERSION     .
KEYWORDS    pG-KJE8
SOURCE      synthetic DNA construct
  ORGANISM  synthetic DNA construct
REFERENCE   1  (bases 1 to 11195)
  AUTHORS   .
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Exported Monday, September 12, 2016 from SnapGene Viewer 3.1.4
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..11195
                     /organism="synthetic DNA construct"
                     /mol_type="other DNA"
ORIGIN
        1 cgtatggcaa tgaaagacgg tgagctggtg atatgggata gtgttcaccc ttgttacacc
       61 gttttccatg agcaaactga aacgttttca tcgctctgga gtgaatacca cgacgatttc
      121 cggcagtttc tacacatata ttcgcaagat gtggcgtgtt acggtgaaaa cctggcctat
      181 ttccctaaag ggtttattga gaatatgttt ttcgtctcag ccaatccctg ggtgagtttc
      241 accagttttg atttaaacgt ggccaatatg gacaacttct tcgcccccgt tttcaccatg
      301 ggcaaatatt atacgcaagg cgacaaggtg ctgatgccgc tggcgattca ggttcatcat
      361 gccgtctgtg atggcttcca tgtcggcaga atgcttaatg aattacaaca gtactgcgat
      421 gagtggcagg gcggggcgta atttttttaa ggcagttatt ggtgccctta aacgcctggt
      481 gctacgcctg aataagtgat aataagcgga tgaatggcag aaattcgaag aatagttacg
      541 gcttatgaca tctttgtgga cacatcattc actttttatt cacatccggc cctgaactcg
      601 ctaggacttg ccccggtgca ttttttaaat acccgcgaaa aatagagctg atcgtcaaat
      661 ccaacattgc gcccaacggt cgctatcggc attcgcgtag tgctaagcag aagtttcgcc
      721 tggctgatac gctgatcttc gcgccagctc aatacgctaa tgcctaactg ctggcggaac
      781 agatgtgata accgggaggg cgacaggcag acatgctggg cgacgctggc gatatcaaaa
      841 tggctgtccg ccagatggtc gctgatatac tggcaggcat cgcgcacacg gctatccatc
      901 ggcgggtgca acgactcatt aattaccgcc atacgtctga gcaacaactg ctccagcaga
      961 ttgatcgcca gtagctcaga atagcgacct tccccttgcc cggcgctgat gatctgcccg
     1021 aacagttcgc tgaaatgcgg ctggcgcgcc tcgtccgggc ggaaaaatcc tgtctgggca
     1081 aagattgtcg gccaggtcag ccactcctgc cagtaggcgc gaggccggaa ataaacccac
     1141 tggtgatacc actcgctggc gtccggatgc cgtccatagt gatgaatctc gcccggcgga
     1201 aacaataata tatcgccagg ccgacagaca aactgctcgc cattattatt aatgacgccc
     1261 tctccgcgga tggtcaggtt aagaatatat cccttcatgc ccaacggacg atcgataaaa
     1321 aaatccagat atccattcgc ttcaattggc gtcagcccgg cgaccagatg ggcattaaat
     1381 gaatatcccg gcaatagcgg atcattttgc gtttcagcca tgatttctct accccccgat
     1441 gttcagagaa gaaacaaatt gtccatatcg accaggacga cagagcttcc gtctccgcaa
     1501 gactttgcgc ttgatgaaag cacgtatcaa ccccgcttgt gaaaagcgct ttgtaacaaa
     1561 agcgtacagt tcaggcgata aaattaagta acagaagtgt ctataactat ggctggaatg
     1621 tccacattga atatttgcac agcgtcacac tttgcaaagc attagcattt ttgtccataa
     1681 gattagcgga tcctgcctga cggtttttgc cgcgactctc tataatttct ccatacctgt
     1741 ttttctggat ggagtaagac catggctatg gattgtggag acgtttagat gggtaaaata
     1801 attggtatcg acctgggtac taccaactct tgtgtagcga ttatggatgg caccactcct
     1861 cgcgtgctgg agaacgccga aggcgatcgc accacgcctt ctatcattgc ctatacccag
     1921 gatggtgaaa ctctagttgg tcagccggct aaacgtcagg cagtgacgaa cccgcaaaac
     1981 actctgtttg cgattaaacg cctgattggt cgccgcttcc aggacgaaga agtacagcgt
     2041 gatgtttcca tcatgccgtt caaaattatt gctgctgata acggcgacgc atgggtcgaa
     2101 gttaaaggcc agaaaatggc accgccgcag atttctgctg aagtgctgaa aaaaatgaag
     2161 aaaaccgctg aagattacct gggtgaaccg gtaactgaag ctgttatcac cgtaccggca
     2221 tactttaacg atgctcagcg tcaggcaacc aaagacgcag gccgtatcgc tggtctggaa
     2281 gtaaaacgta tcatcaacga accgaccgca gctgcgctgg cttacggtct ggacaaaggc
     2341 actggcaacc gtactatcgc ggtttatgac ctgggtggtg gtactttcga tatttctatt
     2401 atcgaaatcg acgaagttga cggcgaaaaa accttcgaag ttctggcaac caacggtgat
     2461 acccacctgg ggggtgaaga cttcgacagc cgtctgatca actatctggt tgaagaattc
     2521 aagaaagatc agggcattga cctgcgcaac gatccgctgg caatgcagcg cctgaaagaa
     2581 gcggcagaaa aagcgaaaat cgaactgtct tccgctcagc agaccgacgt taacctgcca
     2641 tacatcactg cagacgcgac cggtccgaaa cacatgaaca tcaaagtgac tcgtgcgaaa
     2701 ctggaaagcc tggttgaaga tctggtaaac cgttccattg agccgctgaa agttgcactg
     2761 caggacgctg gcctgtccgt atctgatatc gacgacgtta tcctcgttgg tggtcagact
     2821 cgtatgccaa tggttcagaa gaaagttgct gagttctttg gtaaagagcc gcgtaaagac
     2881 gttaacccgg acgaagctgt agcaatcggt gctgctgttc agggtggtgt tctgactggt
     2941 gacgtaaaag acgtactgct gctggacgtt accccgctgt ctctgggtat cgaaaccatg
     3001 ggcggtgtga tgacgacgct gatcgcgaaa aacaccacta tcccgaccaa gcacagccag
     3061 gtgttctcta ccgctgaaga caaccagtct gcggtaacca tccatgtgct gcagggtgaa
     3121 cgtaaacgtg cggctgataa caaatctctg ggtcagttca acctagatgg tatcaacccg
     3181 gcaccgcgcg gcatgccgca gatcgaagtt accttcgata tcgatgctga cggtatcctg
     3241 cacgtttccg cgaaagataa aaacagcggt aaagagcaga agatcaccat caaggcttct
     3301 tctggtctga acgaagatga aatccagaaa atggtacgcg acgcagaagc taacgccgaa
     3361 gctgaccgta agtttgaaga gctggtacag actcgcaacc agggcgacca tctgctgcac
     3421 agcacccgta agcaggttga agaagcaggc gacaaactgc cggctgacga caaaactgct
     3481 atcgagtctg cgctgactgc actggaaact gctctgaaag gtgaagacaa agccgctatc
     3541 gaagcgaaaa tgcaggaact ggcacaggtt tcccagaaac tgatggaaat cgcccagcag
     3601 caacatgccc agcagcagac tgccggtgct gatgcttctg caaacaacgc gaaagatgac
     3661 gatgttgtcg acgctgaatt tgaagaagtc aaagacaaaa aataatcgcc ctataaacgg
     3721 gtaattatac tgacacgggc gaaggggaat ttcctccccg cccgtgcatt catctagggg
     3781 caatttaaaa aagatggcta agcaagatta ttacgagatt ttaggcgttt ccaaaacagc
     3841 ggaagagcgt gaaatcagaa aggcctacaa acgcctggcc atgaaatacc acccggaccg
     3901 taaccagggt gacaaagagg ccgaggcgaa atttaaagag atcaaggaag cttatgaagt
     3961 tctgaccgac tcgcaaaaac gtgcggcata cgatcagtat ggtcatgctg cgtttgagca
     4021 aggtggcatg ggcggcggcg gttctggcgg cggcgcagac ttcagcgata tttttggtga
     4081 cgttttcggc gatatttttg gcggcggacg tggtcgtcaa cgtgcggcgc gcggtgctga
     4141 tttacgctat aacatggagc tcaccctcga agaagctgta cgtggcgtga ccaaagagat
     4201 ccgcattccg actctggaag agtgtgacgt ttgccacggt agcggtgcaa aaccaggtac
     4261 acagccgcag acttgtccga cctgtcatgg ttctggtcag gtgcagatgc gccagggatt
     4321 cttcgctgta cagcagacct gtccacactg tcagggccgc ggtacgctga tcaaagatcc
     4381 gtgcaacaaa tgtcatggtc atggtcgtgt tgagcgcagc aaaacgctgt ccgttaaaat
     4441 cccggcaggg gtggacactg gagaccgcat ccgtcttgcg ggcgaaggtg aagcgggcga
     4501 gcatggcgca ccggcaggcg atctgtacgt tcaggttcag gttaaacagc acccgatttt
     4561 cgagcgtgaa ggcaacaacc tgtattgcga agtcccgatc aacttcgcta tggcggcgct
     4621 gggtggcgaa atcgaagtac cgacccttga tggtcgcgtc aaactgaaag tgcctggcga
     4681 aacccagacc ggtaagctat tccgtatgcg cggtaaaggc gtcaagtctg tccgcggtgg
     4741 cgcgcagggt gatttgctgt gccgcgttgt cgtcgaaaca ccggtaggcc tgaacgaaag
     4801 gcagaaacag ctgctgcaag agctgcaaga aagcttcggt ggcccaaccg gcgagcacaa
     4861 cagcccgcgc tcaaagagct tctttgatgg tgtgaagaag ttttttgacg acctgacccg
     4921 ctaacctcgc ggagaaattc atgagtagta aagaacagaa aacgcctgag gggcaagccc
     4981 cggaagaaat tatcatggat cagcacgaag agattgaggc agttgagcca gaagcttctg
     5041 ctgagcaggt ggatccgcgc gatgaaaaag ttgcgaatct cgaagctcag ctggctgaag
     5101 cccagacccg tgaacgtgac ggcattttgc gtgtaaaagc cgaaatggaa aacctgcgtc
     5161 gtcgtactga actggatatt gaaaaagccc acaaattcgc gctggagaaa ttcatcaacg
     5221 aattgctgcc ggtgattgat agcctggatc gtgcgctgga agtggctgat aaagctaacc
     5281 cggatatgtc tgcgatggtt gaaggcattg agctgacgct gaagtcgatg ctggatgttg
     5341 tgcgtaagtt tggcgttgaa gtgatcgccg aaactaacgt cccactggac ccgaatgtgc
     5401 atcaggccat cgcaatggtg gaatctgatg acgttgcgcc aggtaacgta ctgggcatta
     5461 tgcagaaggg ttatacgctg aatggtcgta cgattcgtgc ggcgatggtt actgtagcga
     5521 aagcaaaagc ttaatttctg ctttcgtaat aattcacggc cctgcatgca agctcagatc
     5581 tgagcttggc tgttttggcg gatgagagaa gaggtcgact ctagaggatc tactagtcat
     5641 agcgccgata tcagatctgt tttcagcctg atacagatta aatcagaacg cagaagcggt
     5701 ctgataaaac agaatttgcc tggcggcagt agcgcggtgg tcccacctga ccccatgccg
     5761 aactcagaag tgaaacgccg tagcgccgat ggtagtgtgg ggtctcccca tgcgagagta
     5821 gggaactgcc aggcatcaaa taaaacgaaa ggctcagtcg aaagactggg cctttcgttt
     5881 tatctgttgt ttgtcggtga acgctctcct gagtaggaca aatccgccgg gagcggattt
     5941 gaacgttgcg aagcaacggc ccggagggtg gcgggcagga cgcccgccat aaactgccag
     6001 gcatcaaatt aagcagaagg ccatcctgac ggatggcctt tttgcgtttc tacaaactct
     6061 ttttgtttat ttttctaaat acattcaaat atgtatccgc tcatgagaca ataaccctga
     6121 taaatgcttc aataatattg aaaaaggaag agtatgagta ttcaacattt ccgtgtcgcc
     6181 cttattccct tttttgcggc attttgcctt cctgtttttg ctcacccaga aacgctggtg
     6241 aaagtaaaag atgctgaaga tcagttgggt gcacgagtgg gttacatcga actggatctc
     6301 aacagcggta agatccttga gagttttcgc cccgaagaac gcaagcttat cgatgataag
     6361 ctgtcaaaca tgagaattac aacttatatc gtatggggct gacttcaggt gctacatttg
     6421 aagagataaa ttgcactgaa atctagaaat attttatctg attaataaga tgatcttctt
     6481 gagatcgttt tggtctgcgc gtaatctctt gctctgaaaa cgaaaaaacc gccttgcagg
     6541 gcggtttttc gaaggttctc tgagctacca actctttgaa ccgaggtaac tggcttggag
     6601 gagcgcagtc accaaaactt gtcctttcag tttagcctta accggcgcat gacttcaaga
     6661 ctaactcctc taaatcaatt accagtggct gctgccagtg gtgcttttgc atgtctttcc
     6721 gggttggact caagacgata gttaccggat aaggcgcagc ggtcggactg aacggggggt
     6781 tcgtgcatac agtccagctt ggagcgaact gcctacccgg aactgagtgt caggcgtgga
     6841 atgagacaaa cgcggccata acagcggaat gacaccggta aaccgaaagg caggaacagg
     6901 agagcgcacg agggagccgc caggggaaac gcctggtatc tttatagtcc tgtcgggttt
     6961 cgccaccact gatttgagcg tcagatttcg tgatgcttgt caggggggcg gagcctatgg
     7021 aaaaacggct ttgccgcggc cctctcactt ccctgttaag tatcttcctg gcatcttcca
     7081 ggaaatctcc gccccgttcg taagccattt ccgctcgccg cagtcgaacg accgagcgta
     7141 gcgagtcagt gagcgaggaa gcggaatata tcctgtatca catattctgc tgacgcaccg
     7201 gtgcagcctt ttttctcctg ccacatgaag ccggtacccg gggatccgat ccgtttccat
     7261 ttaggtgggt acgttggagc cgcattattt tcgctttatg aatctaaagg gtggttaact
     7321 cgacatcttg gttaccgtga agttaccatc acggaaaaag gttatgctgc ttttaagacc
     7381 cactttcaca tttaagttgt ttttctaatc cgcatatgat caattcaagg ccgaataaga
     7441 aggctggctc tgcaccttgg tgatcaaata attcgatagc ttgtcgtaat aatggcggca
     7501 tactatcagt agtaggtgtt tccctttctt ctttagcgac ttgatgctct tgatcttcca
     7561 atacgcaacc taaagtaaaa tgccccacag cgctgagtgc atataatgca ttctctagtg
     7621 aaaaaccttg ttggcataaa aaggctaatt gattttcgag agtttcatac tgtttttctg
     7681 taggccgtgt acctaaatgt acttttgctc catcgcgatg acttagtaaa gcacatctaa
     7741 aacttttagc gttattacgt aaaaaatctt gccagctttc cccttctaaa gggcaaaagt
     7801 gagtatggtg cctatctaac atctcaatgg ctaaggcgtc gagcaaagcc cgcttatttt
     7861 ttacatgcca atacaatgta ggctgctcta cacctagctt ctgggcgagt ttacgggttg
     7921 ttaaaccttc gattccgacc tcattaagca gctctaatgc gctgttaatc actttacttt
     7981 tatctaatct agacatcatt aattcctaat ttttgttgac actctatcgt tgatagagtt
     8041 attttaccac tccctatcag tgatagagaa aagtgaaaat ccatatgact agtagatcct
     8101 ctagagtcga ctaagaaacc attattatca tgacattaac ctataaaaat aggcgtatca
     8161 cgaggccctt tcgtcttcac ctcgagaaat cataaaaaat ttatttgctt ccctatcagt
     8221 gatagagtat aatagagtcg aattgttagc ggagaagaat ttcacacaga attcattaaa
     8281 gaggagaaag tcgaggcgtc acccataaca gatacggact ttctcaaagg agagttatca
     8341 atgaatattc gtccattgca tgatcgcgtg atcgtcaagc gtaaagaagt tgaaactaaa
     8401 tctgctggcg gcatcgttct gaccggctct gcagcggcta aatccacccg cggcgaagtg
     8461 ctggctgtcg gcaatggccg tatccttgaa aatggcgaag tgaagccgct ggatgtgaaa
     8521 gttggcgaca tcgttatttt caacgatggc tacggtgtga aatctgagaa gatcgacaat
     8581 gaagaagtgt tgatcatgtc cgaaagcgac attctggcaa ttgttgaagc gtaatccgcg
     8641 cacgacactg aacatacgaa tttaaggaat aaagataatg gcagctaaag acgtaaaatt
     8701 cggtaacgac gctcgtgtga aaatgctgcg cggcgtaaac gtactggcag atgcagtgaa
     8761 agttaccctc ggtccaaaag gccgtaacgt agttctggat aaatctttcg gtgcaccgac
     8821 catcaccaaa gatggtgttt ccgttgctcg tgaaatcgaa ctggaagaca agttcgaaaa
     8881 tatgggtgcg cagatggtga aagaagttgc ctctaaagca aacgacgctg caggcgacgg
     8941 taccaccact gcaaccgtac tggctcaggc tatcatcact gaaggtctga aagctgttgc
     9001 tgcgggcatg aacccgatgg acctgaaacg tggtatcgac aaagcggtta ccgctgcagt
     9061 tgaagaactg aaagcgctgt ccgtaccatg ctctgactct aaagcgattg ctcaggttgg
     9121 taccatctcc gctaactccg acgaaaccgt aggtaaactg atcgctgaag cgatggacaa
     9181 agtcggtaaa gaaggcgtta tcaccgttga agacggtacc ggtctgcagg acgaactgga
     9241 cgtggttgaa ggtatgcagt tcgaccgtgg ctacctgtct ccttacttca tcaacaagcc
     9301 ggaaactggc gcagtagaac tggaaagccc gttcatcctg ctggctgaca agaaaatctc
     9361 caacatccgc gaaatgctgc cggttctgga agctgttgcc aaagcaggca aaccgctgct
     9421 gatcatcgct gaagatgtag aaggcgaagc gctggcaact ctggttgtta acaccatgcg
     9481 tggcatcgtg aaagtcgctg cggttaaagc accgggcttc ggcgatcgtc gtaaagctat
     9541 gctgcaggat atcgcaaccc tgactggcgg taccgtgatc tctgaagaga tcggtatgga
     9601 gctggaaaaa gcaaccctgg aagacctggg tcaggctaaa cgtgttgtga tcaacaaaga
     9661 caccaccact atcatcgatg gcgtgggtga agaagctgca atccagggcc gtgttgctca
     9721 gatccgtcag cagattgaag aagcaacttc tgactacgac cgtgaaaaac tgcaggaacg
     9781 cgtagcgaaa ctggcaggcg gcgttgcagt tatcaaagtg ggtgctgcta ccgaagttga
     9841 aatgaaagag aaaaaagcac gcgttgaaga tgccctgcac gcgacccgtg ctgcggtaga
     9901 agaaggcgtg gttgctggtg gtggtgttgc gctgatccgc gtagcgtcta aactggctga
     9961 cctgcgtggt cagaacgaag accagaacgt gggtatcaaa gttgcactgc gtgcaatgga
    10021 agctccgctg cgtcagatcg tattgaactg cggcgaagaa ccgtctgttg ttgctaacac
    10081 cgttaaaggc ggcgacggca actacggtta caacgcagca accgaagaat acggcaacat
    10141 gatcgacatg ggtatcctgg atccaaccaa agtaactcgt tctgctctgc agtacgcagc
    10201 ttctgtggct ggcctgatga tcaccaccga atgcatggtt accgacctgc cgaaaaacga
    10261 tgcagctgac ttaggcgctg ctggcggtat gggcggcatg ggtggcatgg gcggcatgat
    10321 gtaattgccc tgcacctcgc agaaataaac aaacccccgg gcagaaatgt ctgggggttt
    10381 ttcttttggt catctttcta gtataaagat tcagacacgg acgacgcgag tggcgcctcg
    10441 actagaggca tcaaataaaa cgaaaggctc agtcgaaaga ctgggccttt cgttttatct
    10501 gttgtttgtc ggtgaacgct ctcctgagta ggacaaatcc gccgccctag acctagactt
    10561 cactgacacc ctcatcagtg ccaacatagt aagccagtat acactccgct agcgctgatg
    10621 tccggcggtg cttttgccgt tacgcaccac cccgtcagta gctgaacagg agggacagct
    10681 gatagaaaca gaagccactg gagcacctca aaaacaccat catacactaa atcagtaagt
    10741 tggcagcatc acccgacgca ctttgcgccg aataaatacc tgtgacggaa gatcacttcg
    10801 cagaataaat aaatcctggt gtccctgttg ataccgggaa gccctgggcc aacttttggc
    10861 gaaaatgaga cgttgatcgg cacgtaagag gttccaactt tcaccataat gaaataagat
    10921 cactaccggg cgtatttttt gagttatcga gattttcagg agctaaggaa gctaaaatgg
    10981 agaaaaaaat cactggatat accaccgttg atatatccca atggcatcgt aaagaacatt
    11041 ttgaggcatt tcagtcagtt gctcaatgta cctataacca gaccgttcag ctggatatta
    11101 cggccttttt aaagaccgta aagaaaaata agcacaagtt ttatccggcc tttattcaca
    11161 ttcttgcccg cctgatgaat gctcatccgg aattc
//
 

Caution:
Product is for research use only!

 

Search name

pG-KJE8,Plasmid pG-KJE8,pG-KJE8 vector

No customer comments for the moment.

Add A Comment

Related Products

Cart  

No products

Total $0.00

Prices don't include postage.

Cart