pHANNIBAL

$228.00

  • Model: PVT11223
  • 50 Units in Stock
Ask a question


Add to Cart:

pHANNIBAL

Catalog No. PVT11223
Packing 2ug

 

pHANNIBAL Information


Function plant plasmids

Culture temperature 37degrees centigrade

Promoter: 35S promoter

Prokaryotic resistance: ampicillin Amp

Cloned strain: Escherichia coli Stbl3

5'sequencing primers: 35S: CTATCCTTCGCAAGACCCTTC

 

pHANNIBAL Description

PHANNIBAL is a RNAI interference plasmid in a plant cell

pHANNIBAL-vector

 

pHANNIBAL Sequence

LOCUS       Exported                5826 bp ds-DNA     circular SYN 03-DEC-2017
DEFINITION  synthetic circular DNA
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..5826
                     /organism="synthetic DNA construct"
                     /mol_type="other DNA"
     primer_bind     complement(19..35)
                     /label=M13 fwd
                     /note="common sequencing primer, one of multiple similar 
                     variants"
     rep_origin      complement(215..643)
                     /direction=LEFT
                     /label=f1 ori
                     /note="f1 bacteriophage origin of replication; arrow 
                     indicates direction of (+) strand synthesis"
     promoter        670..774
                     /gene="bla"
                     /label=AmpR promoter
     CDS             775..1635
                     /codon_start=1
                     /gene="bla"
                     /product="beta-lactamase"
                     /label=AmpR
                     /note="confers resistance to ampicillin, carbenicillin, and
                     related antibiotics"
                     /translation="MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYI
                     ELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYS
                     PVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRW
                     EPELNEAIPNDERDTTMPVAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSA
                     LPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGAS
                     LIKHW"
     rep_origin      1806..2394
                     /direction=RIGHT
                     /label=ori
                     /note="high-copy-number ColE1/pMB1/pBR322/pUC origin of 
                     replication"
     promoter        2865..4208
                     /label=CaMV 35S promoter
                     /note="strong constitutive promoter from cauliflower mosaic
                     virus"
     intron          4236..5004
                     /gene="pdk"
                     /number="3"
                     /label=PDK intron
                     /note="pyruvate orthophosphate dikinase intron from 
                     Flaveria trinervia"
     terminator      5051..5757
                     /label=OCS terminator
                     /note="octopine synthase terminator"
     promoter        complement(5798..5816)
                     /label=SP6 promoter
                     /note="promoter for bacteriophage SP6 RNA polymerase"

ORIGIN

        1 tgaccaagtc agcttggcac tggccgtcgt tttacaacgt cgtgactggg aaaaccctgg

       61 cgttacccaa cttaatcgcc ttgcagcaca tccccctttc gccagctggc gtaatagcga

      121 agaggcccgc accgatcgcc cttcccaaca gttgcgcagc ctgaatggcg aatgggaaat

      181 tgtaaacgtt aatattttgt taatattttg ttaaaattcg cgttaaattt ttgttaaatc

      241 agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc ggcaaaatcc cttataaatc aaaagaatag

      301 accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg

      361 gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg atggcccact acgtgaacca

      421 tcaccctaat caagtttttt ggggtcgagg tgccgtaaag cactaaatcg gaaccctaaa

      481 gggagccccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg

      541 aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta

      601 accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtcaggtgg cacttttcgg

      661 ggaaatgtgc gcggaacccc tatttgttta tttttctaaa tacattcaaa tatgtatccg

      721 ctcatgagac aataaccctg ataaatgctt caataatatt gaaaaaggaa gagtatgagt

      781 attcaacatt tccgtgtcgc ccttattccc ttttttgcgg cattttgcct tcctgttttt

      841 gctcacccag aaacgctggt gaaagtaaaa gatgctgaag atcagttggg tgcacgagtg

      901 ggttacatcg aactggatct caacagcggt aagatccttg agagttttcg ccccgaagaa

      961 cgttttccaa tgatgagcac ttttaaagtt ctgctatgtg gcgcggtatt atcccgtatt

     1021 gacgccgggc aagagcaact cggtcgccgc atacactatt ctcagaatga cttggttgag

     1081 tactcaccag tcacagaaaa gcatcttacg gatggcatga cagtaagaga attatgcagt

     1141 gctgccataa ccatgagtga taacactgcg gccaacttac ttctgacaac gatcggagga

     1201 ccgaaggagc taaccgcttt tttgcacaac atgggggatc atgtaactcg ccttgatcgt

     1261 tgggaaccgg agctgaatga agccatacca aacgacgagc gtgacaccac gatgcctgta

     1321 gcaatggcaa caacgttgcg caaactatta actggcgaac tacttactct agcttcccgg

     1381 caacaattaa tagactggat ggaggcggat aaagttgcag gaccacttct gcgctcggcc

     1441 cttccggctg gctggtttat tgctgataaa tctggagccg gtgagcgtgg gtctcgcggt

     1501 atcattgcag cactggggcc agatggtaag ccctcccgta tcgtagttat ctacacgacg

     1561 gggagtcagg caactatgga tgaacgaaat agacagatcg ctgagatagg tgcctcactg

     1621 attaagcatt ggtaactgtc agaccaagtt tactcatata tactttagat tgatttaaaa

     1681 cttcattttt aatttaaaag gatctaggtg aagatccttt ttgataatct catgaccaaa

     1741 atcccttaac gtgagttttc gttccactga gcgtcagacc ccgtagaaaa gatcaaagga

     1801 tcttcttgag atcctttttt tctgcgcgta atctgctgct tgcaaacaaa aaaaccaccg

     1861 ctaccagcgg tggtttgttt gccggatcaa gagctaccaa ctctttttcc gaaggtaact

     1921 ggcttcagca gagcgcagat accaaatact gtccttctag tgtagccgta gttaggccac

     1981 cacttcaaga actctgtagc accgcctaca tacctcgctc tgctaatcct gttaccagtg

     2041 gctgctgcca gtggcgataa gtcgtgtctt accgggttgg actcaagacg atagttaccg

     2101 gataaggcgc agcggtcggg ctgaacgggg ggttcgtgca cacagcccag cttggagcga

     2161 acgacctaca ccgaactgag atacctacag cgtgagctat gagaaagcgc cacgcttccc

     2221 gaagggagaa aggcggacag gtatccggta agcggcaggg tcggaacagg agagcgcacg

     2281 agggagcttc cagggggaaa cgcctggtat ctttatagtc ctgtcgggtt tcgccacctc

     2341 tgacttgagc gtcgattttt gtgatgctcg tcaggggggc ggagcctatg gaaaaacgcc

     2401 agcaacgcgg cctttttacg gttcctggcc ttttgctggc cttttgctca catgttcttt

     2461 cctgcgttat cccctgattc tgtggataac cgtattaccg cctttgagtg agctgatacc

     2521 gctcgccgca gccgaacgac cgagcgcagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaagagcgc

     2581 ccaatacgca aaccgcctct ccccgcgcgt tggccgattc attaatgcag ctggcacgac

     2641 aggtttcccg actggaaagc gggcagtgag cgcaacgcaa ttaatgtgag ttagctcact

     2701 cattaggcac cccaggcttt acactttatg cttccggctc gtatgttgtg tggaattgtg

     2761 agcggataac aatttcacac aggaaacagc tatgaccatg attacgaatt tggccaagtc

     2821 ggcctctaat acgactcact atagggagct cgtcgagcgg ccgctcgacg aattaattcc

     2881 aatcccacaa aaatctgagc ttaacagcac agttgctcct ctcagagcag aatcgggtat

     2941 tcaacaccct catatcaact actacgttgt gtataacggt ccacatgccg gtatatacga

     3001 tgactggggt tgtacaaagg cggcaacaaa cggcgttccc ggagttgcac acaagaaatt

     3061 tgccactatt acagaggcaa gagcagcagc tgacgcgtac acaacaagtc agcaaacaga

     3121 caggttgaac ttcatcccca aaggagaagc tcaactcaag cccaagagct ttgctaaggc

     3181 cctaacaagc ccaccaaagc aaaaagccca ctggctcacg ctaggaacca aaaggcccag

     3241 cagtgatcca gccccaaaag agatctcctt tgccccggag attacaatgg acgatttcct

     3301 ctatctttac gatctaggaa ggaagttcga aggtgaaggt gacgacacta tgttcaccac

     3361 tgataatgag aaggttagcc tcttcaattt cagaaagaat gctgacccac agatggttag

     3421 agaggcctac gcagcaggtc tcatcaagac gatctacccg agtaacaatc tccaggagat

     3481 caaatacctt cccaagaagg ttaaagatgc agtcaaaaga ttcaggacta attgcatcaa

     3541 gaacacagag aaagacatat ttctcaagat cagaagtact attccagtat ggacgattca

     3601 aggcttgctt cataaaccaa ggcaagtaat agagattgga gtctctaaaa aggtagttcc

     3661 tactgaatct aaggccatgc atggagtcta agattcaaat cgaggatcta acagaactcg

     3721 ccgtgaagac tggcgaacag ttcatacaga gtcttttacg actcaatgac aagaagaaaa

     3781 tcttcgtcaa catggtggag cacgacactc tggtctactc caaaaatgtc aaagatacag

     3841 tctcagaaga ccaaagggct attgagactt ttcaacaaag gataatttcg ggaaacctcc

     3901 tcggattcca ttgcccagct atctgtcact tcatcgaaag gacagtagaa aaggaaggtg

     3961 gctcctacaa atgccatcat tgcgataaag gaaaggctat cattcaagat ctctctgccg

     4021 acagtggtcc caaagatgga cccccaccca cgaggagcat cgtggaaaaa gaagacgttc

     4081 caaccacgtc ttcaaagcaa gtggattgat gtgacatctc cactgacgta agggatgacg

     4141 cacaatccca ctatccttcg caagaccctt cctctatata aggaagttca tttcatttgg

     4201 agaggacacg ctcgaggaat tcggtacccc aattggtaag gaaataatta ttttcttttt

     4261 tccttttagt ataaaatagt taagtgatgt taattagtat gattataata atatagttgt

     4321 tataattgtg aaaaaataat ttataaatat attgtttaca taaacaacat agtaatgtaa

     4381 aaaaatatga caagtgatgt gtaagacgaa gaagataaaa gttgagagta agtatattat

     4441 ttttaatgaa tttgatcgaa catgtaagat gatatactag cattaatatt tgttttaatc

     4501 ataatagtaa ttctagctgg tttgatgaat taaatatcaa tgataaaata ctatagtaaa

     4561 aataagaata aataaattaa aataatattt ttttatgatt aatagtttat tatataatta

     4621 aatatctata ccattactaa atattttagt ttaaaagtta ataaatattt tgttagaaat

     4681 tccaatctgc ttgtaattta tcaataaaca aaatattaaa taacaagcta aagtaacaaa

     4741 taatatcaaa ctaatagaaa cagtaatcta atgtaacaaa acataatcta atgctaatat

     4801 aacaaagcgc aagatctatc aattttatat agtattattt ttcaatcaac attcttatta

     4861 atttctaaat aatacttgta gttttattaa cttctaaatg gattgactat taattaaatg

     4921 aattagtcga acatgaataa acaaggtaac atgatagatc atgtcattgt gttatcattg

     4981 atcttacatt tggattgatt acagttggga agctgggttc gaaatcgata agcttggatc

     5041 ctctagagtc ctgctttaat gagatatgcg agacgcctat gatcgcatga tatttgcttt

     5101 caattctgtt gtgcacgttg taaaaaacct gagcatgtgt agctcagatc cttaccgccg

     5161 gtttcggttc attctaatga atatatcacc cgttactatc gtatttttat gaataatatt

     5221 ctccgttcaa tttactgatt gtaccctact acttatatgt acaatattaa aatgaaaaca

     5281 atatattgtg ctgaataggt ttatagcgac atctatgata gagcgccaca ataacaaaca

     5341 attgcgtttt attattacaa atccaatttt aaaaaaagcg gcagaaccgg tcaaacctaa

     5401 aagactgatt acataaatct tattcaaatt tcaaaaggcc ccaggggcta gtatctacga

     5461 cacaccgagc ggcgaactaa taacgttcac tgaagggaac tccggttccc cgccggcgcg

     5521 catgggtgag attccttgaa gttgagtatt ggccgtccgc tctaccgaaa gttacgggca

     5581 ccattcaacc cggtccagca cggcggccgg gtaaccgact tgctgccccg agaattatgc

     5641 agcatttttt tggtgtatgt gggccccaaa tgaagtgcag gtcaaacctt gacagtgacg

     5701 acaaatcgtt gggcgggtcc agggcgaatt ttgcgacaac atgtcgaggc tcagcaggac

     5761 ctgcaggcat gcaagctagc ttactagtga tgcatattct atagtgtcac ctaaatctgc

     5821 ggccgc

//

*Caution
Product is for research use only!

Search Name
pHANNIBAL, pHANNIBAL vector, pHANNIBAL plasmid, pHANNIBAL map, pHANNIBAL sequence

No customer comments for the moment.

Add A Comment

Related Products

Cart  

No products

Total $0.00

Prices don't include postage.

Cart