pLenti-CMV-V5-LUC-Blast(w567- 1)

$182.00

  • Model: PVT11097
  • 50 Units in Stock
Ask a question


Add to Cart:

pLenti CMV V5-LUC Blast (w567-1)


Catalog No. PVT11097
Packing 2ug

 

pLenti CMV V5-LUC Blast (w567-1) Informaiton

Promoter: CMV promoter

Replicator: Ori, F1 ori, SV40 ori

Terminator: WPRE

Plasmid classification: virus series plasmid; lentiviral plasmid; virus expression plasmid.

Plasmid size: 9463bp

Plasmid tagging: N-V5

Prokaryotic resistance: ampicillin Amp

Screening marker: magnaporin Blast

Clone strain: Escherichia coli Stbl3

Culture conditions: 37 C, aerobic, LB

Expression host: mammalian cells such as 293T

 

pLenti CMV V5-LUC Blast (w567-1) Description

3rd gen lentiviral V5-Luciferase expression vector, CMV promoter, Blast.

 

 

pLenti CMV V5-LUC Blast (w567-1) Reference

A Versatile Viral System for Expression and Depletion of Proteins in Mammalian Cells .

 

pLenti CMV V5-LUC Blast (w567-1) Sequence

1        CAGGTGGCAC TTTTCGGGGA AATGTGCGCG GAACCCCTAT TTGTTTATTT TTCTAAATAC
61       ATTCAAATAT GTATCCGCTC ATGAGACAAT AACCCTGATA AATGCTTCAA TAATATTGAA
121      AAAGGAAGAG TATGAGTATT CAACATTTCC GTGTCGCCCT TATTCCCTTT TTTGCGGCAT
181      TTTGCCTTCC TGTTTTTGCT CACCCAGAAA CGCTGGTGAA AGTAAAAGAT GCTGAAGATC
241      AGTTGGGTGC ACGAGTGGGT TACATCGAAC TGGATCTCAA CAGCGGTAAG ATCCTTGAGA
301      GTTTTCGCCC CGAAGAACGT TTTCCAATGA TGAGCACTTT TAAAGTTCTG CTATGTGGCG
361      CGGTATTATC CCGTATTGAC GCCGGGCAAG AGCAACTCGG TCGCCGCATA CACTATTCTC
421      AGAATGACTT GGTTGAGTAC TCACCAGTCA CAGAAAAGCA TCTTACGGAT GGCATGACAG
481      TAAGAGAATT ATGCAGTGCT GCCATAACCA TGAGTGATAA CACTGCGGCC AACTTACTTC
541      TGACAACGAT CGGAGGACCG AAGGAGCTAA CCGCTTTTTT GCACAACATG GGGGATCATG
601      TAACTCGCCT TGATCGTTGG GAACCGGAGC TGAATGAAGC CATACCAAAC GACGAGCGTG
661      ACACCACGAT GCCTGTAGCA ATGGCAACAA CGTTGCGCAA ACTATTAACT GGCGAACTAC
721      TTACTCTAGC TTCCCGGCAA CAATTAATAG ACTGGATGGA GGCGGATAAA GTTGCAGGAC
781      CACTTCTGCG CTCGGCCCTT CCGGCTGGCT GGTTTATTGC TGATAAATCT GGAGCCGGTG
841      AGCGTGGGTC TCGCGGTATC ATTGCAGCAC TGGGGCCAGA TGGTAAGCCC TCCCGTATCG
901      TAGTTATCTA CACGACGGGG AGTCAGGCAA CTATGGATGA ACGAAATAGA CAGATCGCTG
961      AGATAGGTGC CTCACTGATT AAGCATTGGT AACTGTCAGA CCAAGTTTAC TCATATATAC
1021     TTTAGATTGA TTTAAAACTT CATTTTTAAT TTAAAAGGAT CTAGGTGAAG ATCCTTTTTG
1081     ATAATCTCAT GACCAAAATC CCTTAACGTG AGTTTTCGTT CCACTGAGCG TCAGACCCCG
1141     TAGAAAAGAT CAAAGGATCT TCTTGAGATC CTTTTTTTCT GCGCGTAATC TGCTGCTTGC
1201     AAACAAAAAA ACCACCGCTA CCAGCGGTGG TTTGTTTGCC GGATCAAGAG CTACCAACTC
1261     TTTTTCCGAA GGTAACTGGC TTCAGCAGAG CGCAGATACC AAATACTGTC CTTCTAGTGT
1321     AGCCGTAGTT AGGCCACCAC TTCAAGAACT CTGTAGCACC GCCTACATAC CTCGCTCTGC
1381     TAATCCTGTT ACCAGTGGCT GCTGCCAGTG GCGATAAGTC GTGTCTTACC GGGTTGGACT
1441     CAAGACGATA GTTACCGGAT AAGGCGCAGC GGTCGGGCTG AACGGGGGGT TCGTGCACAC
1501     AGCCCAGCTT GGAGCGAACG ACCTACACCG AACTGAGATA CCTACAGCGT GAGCTATGAG
1561     AAAGCGCCAC GCTTCCCGAA GGGAGAAAGG CGGACAGGTA TCCGGTAAGC GGCAGGGTCG
1621     GAACAGGAGA GCGCACGAGG GAGCTTCCAG GGGGAAACGC CTGGTATCTT TATAGTCCTG
1681     TCGGGTTTCG CCACCTCTGA CTTGAGCGTC GATTTTTGTG ATGCTCGTCA GGGGGGCGGA
1741     GCCTATGGAA AAACGCCAGC AACGCGGCCT TTTTACGGTT CCTGGCCTTT TGCTGGCCTT
1801     TTGCTCACAT GTTCTTTCCT GCGTTATCCC CTGATTCTGT GGATAACCGT ATTACCGCCT
1861     TTGAGTGAGC TGATACCGCT CGCCGCAGCC GAACGACCGA GCGCAGCGAG TCAGTGAGCG
1921     AGGAAGCGGA AGAGCGCCCA ATACGCAAAC CGCCTCTCCC CGCGCGTTGG CCGATTCATT
1981     AATGCAGCTG GCACGACAGG TTTCCCGACT GGAAAGCGGG CAGTGAGCGC AACGCAATTA
2041     ATGTGAGTTA GCTCACTCAT TAGGCACCCC AGGCTTTACA CTTTATGCTT CCGGCTCGTA
2101     TGTTGTGTGG AATTGTGAGC GGATAACAAT TTCACACAGG AAACAGCTAT GACCATGATT
2161     ACGCCAAGCG CGCAATTAAC CCTCACTAAA GGGAACAAAA GCTGGAGCTG CAAGCTTAAT
2221     GTAGTCTTAT GCAATACTCT TGTAGTCTTG CAACATGGTA ACGATGAGTT AGCAACATGC
2281     CTTACAAGGA GAGAAAAAGC ACCGTGCATG CCGATTGGTG GAAGTAAGGT GGTACGATCG
2341     TGCCTTATTA GGAAGGCAAC AGACGGGTCT GACATGGATT GGACGAACCA CTGAATTGCC
2401     GCATTGCAGA GATATTGTAT TTAAGTGCCT AGCTCGATAC AATAAACGGG TCTCTCTGGT
2461     TAGACCAGAT CTGAGCCTGG GAGCTCTCTG GCTAACTAGG GAACCCACTG CTTAAGCCTC
2521     AATAAAGCTT GCCTTGAGTG CTTCAAGTAG TGTGTGCCCG TCTGTTGTGT GACTCTGGTA
2581     ACTAGAGATC CCTCAGACCC TTTTAGTCAG TGTGGAAAAT CTCTAGCAGT GGCGCCCGAA
2641     CAGGGACCTG AAAGCGAAAG GGAAACCAGA GCTCTCTCGA CGCAGGACTC GGCTTGCTGA
2701     AGCGCGCACG GCAAGAGGCG AGGGGCGGCG ACTGGTGAGT ACGCCAAAAA TTTTGACTAG
2761     CGGAGGCTAG AAGGAGAGAG ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGAGAATTAG
2821     ATCGCGATGG GAAAAAATTC GGTTAAGGCC AGGGGGAAAG AAAAAATATA AATTAAAACA
2881     TATAGTATGG GCAAGCAGGG AGCTAGAACG ATTCGCAGTT AATCCTGGCC TGTTAGAAAC
2941     ATCAGAAGGC TGTAGACAAA TACTGGGACA GCTACAACCA TCCCTTCAGA CAGGATCAGA
3001     AGAACTTAGA TCATTATATA ATACAGTAGC AACCCTCTAT TGTGTGCATC AAAGGATAGA
3061     GATAAAAGAC ACCAAGGAAG CTTTAGACAA GATAGAGGAA GAGCAAAACA AAAGTAAGAC
3121     CACCGCACAG CAAGCGGCCG CTGATCTTCA GACCTGGAGG AGGAGATATG AGGGACAATT
3181     GGAGAAGTGA ATTATATAAA TATAAAGTAG TAAAAATTGA ACCATTAGGA GTAGCACCCA
3241     CCAAGGCAAA GAGAAGAGTG GTGCAGAGAG AAAAAAGAGC AGTGGGAATA GGAGCTTTGT
3301     TCCTTGGGTT CTTGGGAGCA GCAGGAAGCA CTATGGGCGC AGCCTCAATG ACGCTGACGG
3361     TACAGGCCAG ACAATTATTG TCTGGTATAG TGCAGCAGCA GAACAATTTG CTGAGGGCTA
3421     TTGAGGCGCA ACAGCATCTG TTGCAACTCA CAGTCTGGGG CATCAAGCAG CTCCAGGCAA
3481     GAATCCTGGC TGTGGAAAGA TACCTAAAGG ATCAACAGCT CCTGGGGATT TGGGGTTGCT
3541     CTGGAAAACT CATTTGCACC ACTGCTGTGC CTTGGAATGC TAGTTGGAGT AATAAATCTC
3601     TGGAACAGAT TGGAATCACA CGACCTGGAT GGAGTGGGAC AGAGAAATTA ACAATTACAC
3661     AAGCTTAATA CACTCCTTAA TTGAAGAATC GCAAAACCAG CAAGAAAAGA ATGAACAAGA
3721     ATTATTGGAA TTAGATAAAT GGGCAAGTTT GTGGAATTGG TTTAACATAA CAAATTGGCT
3781     GTGGTATATA AAATTATTCA TAATGATAGT AGGAGGCTTG GTAGGTTTAA GAATAGTTTT
3841     TGCTGTACTT TCTATAGTGA ATAGAGTTAG GCAGGGATAT TCACCATTAT CGTTTCAGAC
3901     CCACCTCCCA ACCCCGAGGG GACCCGACAG GCCCGAAGGA ATAGAAGAAG AAGGTGGAGA
3961     GAGAGACAGA GACAGATCCA TTCGATTAGT GAACGGATCT CGACGGTTAA CTTTTAAAAG
4021     AAAAGGGGGG ATTGGGGGGT ACAGTGCAGG GGAAAGAATA GTAGACATAA TAGCAACAGA
4081     CATACAAACT AAAGAATTAC AAAAACAAAT TACAAAAATT CAAAATTTTA TCGATAAGCT
4141     TGGGAGTTCC GCGTTACATA ACTTACGGTA AATGGCCCGC CTGGCTGACC GCCCAACGAC
4201     CCCCGCCCAT TGACGTCAAT AATGACGTAT GTTCCCATAG TAACGCCAAT AGGGACTTTC
4261     CATTGACGTC AATGGGTGGA GTATTTACGG TAAACTGCCC ACTTGGCAGT ACATCAAGTG
4321     TATCATATGC CAAGTACGCC CCCTATTGAC GTCAATGACG GTAAATGGCC CGCCTGGCAT
4381     TATGCCCAGT ACATGACCTT ATGGGACTTT CCTACTTGGC AGTACATCTA CGTATTAGTC
4441     ATCGCTATTA CCATGGTGAT GCGGTTTTGG CAGTACATCA ATGGGCGTGG ATAGCGGTTT
4501     GACTCACGGG GATTTCCAAG TCTCCACCCC ATTGACGTCA ATGGGAGTTT GTTTTGGCAC
4561     CAAAATCAAC GGGACTTTCC AAAATGTCGT AACAACTCCG CCCCATTGAC GCAAATGGGC
4621     GGTAGGCGTG TACGGTGGGA GGTCTATATA AGCAGAGCTC GTTTAGTGAA CCGTCAGATC
4681     GCCTGGAGAC GCCATCCACG CTGTTTTGAC CTCCATAGAA GACACCGACT CTAGTCCAGT
4741     GTGGTGGAAT TCTGCAGATA TCAACAAGTT TGTACAAAAA AGCAGGCTCC ACCATGGAAG
4801     GTAAGCCTAT CCCTAACCCT CTCCTCGGTC TCGATTCTAC GGGATCCATG GGAACCAATT
4861     CAGTCCCTAG GCTTTTGCAA AAAGCTTGGC ATTCCGGTAC TGTTGGTAAA GCCACCATGG
4921     AAGACGCCAA AAACATAAAG AAAGGCCCGG CGCCATTCTA TCCGCTGGAA GATGGAACCG
4981     CTGGAGAGCA ACTGCATAAG GCTATGAAGA GATACGCCCT GGTTCCTGGA ACAATTGCTT
5041     TTACAGATGC ACATATCGAG GTGGACATCA CTTACGCTGA GTACTTCGAA ATGTCCGTTC
5101     GGTTGGCAGA AGCTATGAAA CGATATGGGC TGAATACAAA TCACAGAATC GTCGTATGCA
5161     GTGAAAACTC TCTTCAATTC TTTATGCCGG TGTTGGGCGC GTTATTTATC GGAGTTGCAG
5221     TTGCGCCCGC GAACGACATT TATAATGAAC GTGAATTGCT CAACAGTATG GGCATTTCGC
5281     AGCCTACCGT GGTGTTCGTT TCCAAAAAGG GGTTGCAAAA AATTTTGAAC GTGCAAAAAA
5341     AGCTCCCAAT CATCCAAAAA ATTATTATCA TGGATTCTAA AACGGATTAC CAGGGATTTC
5401     AGTCGATGTA CACGTTCGTC ACATCTCATC TACCTCCCGG TTTTAATGAA TACGATTTTG
5461     TGCCAGAGTC CTTCGATAGG GACAAGACAA TTGCACTGAT CATGAACTCC TCTGGATCTA
5521     CTGGTCTGCC TAAAGGTGTC GCTCTGCCTC ATAGAACTGC CTGCGTGAGA TTCTCGCATG
5581     CCAGAGATCC TATTTTTGGC AATCAAATCA TTCCGGATAC TGCGATTTTA AGTGTTGTTC
5641     CATTCCATCA CGGTTTTGGA ATGTTTACTA CACTCGGATA TTTGATATGT GGATTTCGAG
5701     TCGTCTTAAT GTATAGATTT GAAGAAGAGC TGTTTCTGAG GAGCCTTCAG GATTACAAGA
5761     TTCAAAGTGC GCTGCTGGTG CCAACCCTAT TCTCCTTCTT CGCCAAAAGC ACTCTGATTG
5821     ACAAATACGA TTTATCTAAT TTACACGAAA TTGCTTCTGG TGGCGCTCCC CTCTCTAAGG
5881     AAGTCGGGGA AGCGGTTGCC AAGAGGTTCC ATCTGCCAGG TATCAGGCAA GGATATGGGC
5941     TCACTGAGAC TACATCAGCT ATTCTGATTA CACCCGAGGG GGATGATAAA CCGGGCGCGG
6001     TCGGTAAAGT TGTTCCATTT TTTGAAGCGA AGGTTGTGGA TCTGGATACC GGGAAAACGC
6061     TGGGCGTTAA TCAAAGAGGC GAACTGTGTG TGAGAGGTCC TATGATTATG TCCGGTTATG
6121     TAAACAATCC GGAAGCGACC AACGCCTTGA TTGACAAGGA TGGATGGCTA CATTCTGGAG
6181     ACATAGCTTA CTGGGACGAA GACGAACACT TCTTCATCGT TGACCGCCTG AAGTCTCTGA
6241     TTAAGTACAA AGGCTATCAG GTGGCTCCCG CTGAATTGGA ATCCATCTTG CTCCAACACC
6301     CCAACATCTT CGACGCAGGT GTCGCAGGTC TTCCCGACGA TGACGCCGGT GAACTTCCCG
6361     CCGCCGTTGT TGTTTTGGAG CACGGAAAGA CGATGACGGA AAAAGAGATC GTGGATTACG
6421     TCGCCAGTCA AGTAACAACC GCGAAAAAGT TGCGCGGAGG AGTTGTGTTT GTGGACGAAG
6481     TACCGAAAGG TCTTACCGGA AAACTCGACG CAAGAAAAAT CAGAGAGATC CTCATAAAGG
6541     CCAAGAAGGG CGGAAAGATC GCCGTGTAAT TCTAGACCCA GCTTTCTTGT ACAAAGTGGT
6601     TGATATCCAG CACAGTGGCG GCCGCTCGAC AATCAACCTC TGGATTACAA AATTTGTGAA
6661     AGATTGACTG GTATTCTTAA CTATGTTGCT CCTTTTACGC TATGTGGATA CGCTGCTTTA
6721     ATGCCTTTGT ATCATGCTAT TGCTTCCCGT ATGGCTTTCA TTTTCTCCTC CTTGTATAAA
6781     TCCTGGTTGC TGTCTCTTTA TGAGGAGTTG TGGCCCGTTG TCAGGCAACG TGGCGTGGTG
6841     TGCACTGTGT TTGCTGACGC AACCCCCACT GGTTGGGGCA TTGCCACCAC CTGTCAGCTC
6901     CTTTCCGGGA CTTTCGCTTT CCCCCTCCCT ATTGCCACGG CGGAACTCAT CGCCGCCTGC
6961     CTTGCCCGCT GCTGGACAGG GGCTCGGCTG TTGGGCACTG ACAATTCCGT GGTGTTGTCG
7021     GGGAAGCTGA CGTCCTTTCC ATGGCTGCTC GCCTGTGTTG CCACCTGGAT TCTGCGCGGG
7081     ACGTCCTTCT GCTACGTCCC TTCGGCCCTC AATCCAGCGG ACCTTCCTTC CCGCGGCCTG
7141     CTGCCGGCTC TGCGGCCTCT TCCGCGTCTT CGCCTTCGCC CTCAGACGAG TCGGATCTCC
7201     CTTTGGGCCG CCTCCCCGCC TGGAATTCTG CAGATATCCG GTTAGTAATG AGTTTGGAAT
7261     TAATTCTGTG GAATGTGTGT CAGTTAGGGT GTGGAAAGTC CCCAGGCTCC CCAGGCAGGC
7321     AGAAGTATGC AAAGCATGCA TCTCAATTAG TCAGCAACCA GGTGTGGAAA GTCCCCAGGC
7381     TCCCCAGCAG GCAGAAGTAT GCAAAGCATG CATCTCAATT AGTCAGCAAC CATAGTCCCG
7441     CCCCTAACTC CGCCCATCCC GCCCCTAACT CCGCCCAGTT CCGCCCATTC TCCGCCCCAT
7501     GGCTGACTAA TTTTTTTTAT TTATGCAGAG GCCGAGGCCG CCTCTGCCTC TGAGCTATTC
7561     CAGAAGTAGT GAGGAGGCTT TTTTGGAGGC CTAGGCTTTT GCAAAAAGCT CCCGGGAGCT
7621     TGTATATCCA TTTTCGGATC TGATCAGCAC GTGTTGACAA TTAATCATCG GCATAGTATA
7681     TCGGCATAGT ATAATACGAC AAGGTGAGGA ACTAAACCAT GGCCAAGCCT TTGTCTCAAG
7741     AAGAATCCAC CCTCATTGAA AGAGCAACGG CTACAATCAA CAGCATCCCC ATCTCTGAAG
7801     ACTACAGCGT CGCCAGCGCA GCTCTCTCTA GCGACGGCCG CATCTTCACT GGTGTCAATG
7861     TATATCATTT TACTGGGGGA CCTTGTGCAG AACTCGTGGT GCTGGGCACT GCTGCTGCTG
7921     CGGCAGCTGG CAACCTGACT TGTATCGTCG CGATCGGAAA TGAGAACAGG GGCATCTTGA
7981     GCCCCTGCGG ACGGTGCCGA CAGGTGCTTC TCGATCTGCA TCCTGGGATC AAAGCCATAG
8041     TGAAGGACAG TGATGGACAG CCGACGGCAG TTGGGATTCG TGAATTGCTG CCCTCTGGTT
8101     ATGTGTGGGA GGGCTAAGCA CAATTCGAGC TCGGTACCTT TAAGACCAAT GACTTACAAG
8161     GCAGCTGTAG ATCTTAGCCA CTTTTTAAAA GAAAAGGGGG GACTGGAAGG GCTAGCTCAC
8221     TCCCAACGAA GACAAGATCT GCTTTTTGCT TGTACTGGGT CTCTCTGGTT AGACCAGATC
8281     TGAGCCTGGG AGCTCTCTGG CTAACTAGGG AACCCACTGC TTAAGCCTCA ATAAAGCTTG
8341     CCTTGAGTGC TTCAAGTAGT GTGTGCCCGT CTGTTGTGTG ACTCTGGTAA CTAGAGATCC
8401     CTCAGACCCT TTTAGTCAGT GTGGAAAATC TCTAGCAGTA GTAGTTCATG TCATCTTATT
8461     ATTCAGTATT TATAACTTGC AAAGAAATGA ATATCAGAGA GTGAGAGGAA CTTGTTTATT
8521     GCAGCTTATA ATGGTTACAA ATAAAGCAAT AGCATCACAA ATTTCACAAA TAAAGCATTT
8581     TTTTCACTGC ATTCTAGTTG TGGTTTGTCC AAACTCATCA ATGTATCTTA TCATGTCTGG
8641     CTCTAGCTAT CCCGCCCCTA ACTCCGCCCA GTTCCGCCCA TTCTCCGCCC CATGGCTGAC
8701     TAATTTTTTT TATTTATGCA GAGGCCGAGG CCGCCTCGGC CTCTGAGCTA TTCCAGAAGT
8761     AGTGAGGAGG CTTTTTTGGA GGCCTAGGCT TTTGCGTCGA GACGTACCCA ATTCGCCCTA
8821     TAGTGAGTCG TATTACGCGC GCTCACTGGC CGTCGTTTTA CAACGTCGTG ACTGGGAAAA
8881     CCCTGGCGTT ACCCAACTTA ATCGCCTTGC AGCACATCCC CCTTTCGCCA GCTGGCGTAA
8941     TAGCGAAGAG GCCCGCACCG ATCGCCCTTC CCAACAGTTG CGCAGCCTGA ATGGCGAATG
9001     GCGCGACGCG CCCTGTAGCG GCGCATTAAG CGCGGCGGGT GTGGTGGTTA CGCGCAGCGT
9061     GACCGCTACA CTTGCCAGCG CCCTAGCGCC CGCTCCTTTC GCTTTCTTCC CTTCCTTTCT
9121     CGCCACGTTC GCCGGCTTTC CCCGTCAAGC TCTAAATCGG GGGCTCCCTT TAGGGTTCCG
9181     ATTTAGTGCT TTACGGCACC TCGACCCCAA AAAACTTGAT TAGGGTGATG GTTCACGTAG
9241     TGGGCCATCG CCCTGATAGA CGGTTTTTCG CCCTTTGACG TTGGAGTCCA CGTTCTTTAA
9301     TAGTGGACTC TTGTTCCAAA CTGGAACAAC ACTCAACCCT ATCTCGGTCT ATTCTTTTGA
9361     TTTATAAGGG ATTTTGCCGA TTTCGGCCTA TTGGTTAAAA AATGAGCTGA TTTAACAAAA
9421     ATTTAACGCG AATTTTAACA AAATATTAAC GTTTACAATT TCC
//
 
Caution:
1.  This product is FOR RESEARCH USE ONLY!
 
No customer comments for the moment.

Add A Comment

Related Products

Cart  

No products

Total $0.00

Prices don't include postage.

Cart